Modificare bibliografie concurs pentru ocupare post medic stomatolog primar la Cabinet Stomatologic Şcolar nr. 11, în data de 18.06.2024 ora 9.00

Prin prezenta anunţăm faptul că, comisia de concurs a hotărât modificarea tematicii şi a bibliografiei pentru concursul de ocupare a postului vacant de medic stomatolog primar la Cabinet Stomatologic Şcolar nr. 11, concurs care va avea loc în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 166/2023, în data de 18.06.2024 ora 9.00-proba scrisă la Centrul Social Rivulus Pueris, str. I. Slavici nr. 1 B

Anunt modificare tematica si bibliografie concurs.pdf

Bibliografie concurs ocupare post medic stomatolog primar noua.pdf

Tematica concurs ocupare postmedic stomatolog primar noua.pdf