Serviciul Incluziune Socială

Serviciul de Incluziune Socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale,culturale și politice ale societății.

Aceste servicii se oferă în următoarele centre ale Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare:

Centre ale Direcției de Asistență Socială

 

Contact: Direcția Asistență Socială

Adresa: Str. Dacia nr.1

Telefon: 0262 211 949

Fax:  0262 211 959

E-mail: das@baiamare.ro