Cantina de Ajutor Social

Această unitate oferă servicii de furnizare, pregătire și servire a două mese zilnice de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale, precum informare și consiliere socială.

Cine poate solicita acest serviciu

- copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
- tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în întreținerea acelor familii al al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social
- pensionarii;
- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;
- invalizii și bolnavii cronici;
- orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pe o perioadă de cel mult 90 zile pe an, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Baia Mare ;
- persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile Cantinei de Ajutor Social şi care realizează venituri ce se situează peste venitul net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile Cantinei de Ajutor Social cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servit, calculat pe aceeaşi perioadă;
- cetăţenii altor state şi apatrizii, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Baia Mare.
Conform Hot. 268/2003 privind modificarea H.C.L. 207/2003 de acordare a venitului minim garantat, categoriile menționate mai sus pot opta în scris pentru una din formele de protecție socială fie în bani, fie în natură: venit minim garantat sau hrană la Cantina de Ajutor Social.

Pașii ce trebuie urmați

Conform Legii nr. 208/1997, Cantina de Ajutor Social se acordă pe bază de cerere – declarație pe proprie răspundere și acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. Aceste acte se depun și se înregistrează la sediul Cantinei de Ajutor Social, Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70B, iar cererea se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.

În vederea soluționării cererii, șeful serviciu, dispune efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care propune deschiderea dreptului sau respingerea cererii care se comunică în scris solicitantului.


Acte necesare

- cerere tip;
- copie după buletinul titularului ;
- copie după buletinul soţului /soției;
- copie după certificat căsătorie /divorţ/deces ;
- copie certificat naştere sau buletinele copiilor , acolo unde este cazul ;
- adeverinţe medicale ;
- adeverințe şcolare;
- adeverințe de la locul de muncă cu venitul net,unde este cazul ;
- adeverinţă care să ateste că nu realizează venituri, unde este cazul ( de la ANAF);
- certificat de încadrare în grad de handicap,acolo unde este cazul ;
- cupon alocaţie de stat/extras de cont ;
- cupon de pensie,unde este cazul ;
- sentinţă judecatorească pentru pensie de întreţinere, acolo unde este cazul.Unde se depun actele

Actele se depun și se înregistrează la sediul Cantinei de Ajutor Social, Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 70B, iar cererea se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii.

Program preluare/eliberare acte

LuniMartiMiercuriJoiVineri
12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00 12:30 - 14:00Pentru mai multe informații contactați:

Cantina de Ajutor Social

Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 70B

Telefon: 0262 278 073


CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea Cantinei de Ajutor Social


 

 

DAS 0055

740A5502

740A5506

740A5508