Cereri

VENITUL MINIM GARANTAT

Cererea pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

Cererea pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

INDEMNIZATIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI/STIMULENTUL DE INSERȚIE

Cererea pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului

ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII, ALOCAȚIA DUBLĂ

Cererea pentru acordarea alocației de stat pentru copii

STIMULENT EDUCAȚIONAL

Cererea pentru acordarea stimulentului educațional(tichet social pentru grădiniță

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI (GAZE NATURALE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICĂ)

Cerere şi declaraţie pe propria răspundere (formular tip)

Cererea pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

AJUTORUL LUNAR ÎN VEDEREA PLĂȚII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

Cererea pentru acordarea ajutorului lunar pentru plata serviciilor de alimentare cu apă și canalizare