Creșa Baia Mare

La nivelul Municipiului Baia Mare, funcţionează în prezent 4 creşe si un centru de educatie timpurie, respectiv:

Centrul de Educație Timpurie CURCUBEU


Capacitate de 40 locuri

Bdul Republicii, nr. 70A,
Baia Mare.

Creşa nr. 2


Capacitate de 80 locuri

Vasile Alecsandri, nr. 58,
Baia Mare

Creşa nr. 3


Capacitate de 80 locuri

B-dul Bucureşti, nr. 6 A,
Baia Mare

Creşa nr. 5


Capacitate de 80 locuri

Strada Narciselor, nr. 2,
Baia Mare

Creşa nr. 10


Capacitate de 70 locuri

Strada Amurgului, nr.1,
Baia Mare

Îi așteptăm pe micuți în creșele noastre de poveste, locuri primitoare, călduroase, cu personal calificat ce pune suflet în activitatea desfășurată cu copiii cu vârste cuprinse  între 0 și 3 anișori. Alături de noi, copilul dvs învață primii pași, primele cuvinte, descoperă lumea minunată a copilăriei.

Pașii ce trebuie urmați:

ÎNSCRIEREA  COPIILOR  ÎN  CREȘA BAIA MARE ÎN ANUL  ȘCOLAR    2024 – 2025

 • În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației nr.4.018 / 15.03.2024 privind aprobarea Metodologiei cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și / sau antepreșcolar
 • NUMĂR LOCURI APROBATE  PRIN  PLANUL  DE  ȘCOLARIZARE
 • Nivel învățământ : educație timpurie – învățământ antepreșcolar
 • Tip program : program prelungit

Înscrierea copiilor în Creșa Baia Mare, pentru anul școlar 2024-2025.pdf

 

CALENDARUL  ÎNSCRIERII COPIILOR  ANTEPREȘCOLARI ÎN  ANUL  ȘCOLAR 2024 – 2025

Calendarul înscrierii copiilor antepreșcolari, pentru anul școlar 2024-2025.pdf

 

PROGRAM  PRELUARE  DOSARE  PENTRU ÎNSCRIEREA  COPIILOR  ANTEPREȘCOLARI ÎN  ANUL  ȘCOLAR 2024 – 2025

Program preluare dosare pentru înscrierea copiilor antepreșcolari, în anul școlar 2024-2025.pdf

 

DOCUMENTELE  DOSARULUI DE  ÎNSCRIERE

 1. copie de pe certificatul de naştere al copilului;
 2. copie de pe actele de identitate ale părinţilor / reprezentantului legal;
 3. adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți / reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire a copilului;
 4. alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale de înscriere.

 La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar,  următoarele documente:

 1. adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
 2. avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

CRITERII GENERALE  DE  DEPARTAJARE

APLICABILE  ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL CERERILOR DE ÎNSCRIERE ESTE  MAI  MARE  DECÂT  NUMĂRUL LOCURILOR 

 1. copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs - 1 punct;
 2. domiciliul copilului / locul de muncă al unuia dintre părinți / al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele / reprezentantul legal depune cererea de înscriere - 1 punct;
 3. ambii părinți ai copilului / părintele unic /reprezentantul legal ai /al copilului lucrează /părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează - 1 punct;
 4. cel puțin unul dintre părinți / reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi - 1 punct
 5. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare - 1 punct;
 6. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/ reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai multi copii (familie numeroasă) - 1 punct;
 7. cel puțin unul dintre părinți / părintele unic / reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile:
 • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
 • cu certificat de handicap;
 • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă - 1 punct;
 1. părintele / reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a-IV-a) și/ sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care face înscrierea- 1 punct .

 NOTĂ:

Se poate opta pentru o singură creșă !!!

Pentru optiunea a II-a și a III a, pot fi nominalizate grădințe care în anul școlar 2024-2025, vor găzdui copii antepreșcolari.

Dosarele vor fi admise în funcție de punctajul obținut pe baza criteriilor (punctele se cumulează).

Ocuparea locurilor libere se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă  (HG nr.566/2022) , respectiv:

 • grupa mare (copii de la 25 la 36 luni)
 • grupa mijlocie (copii de la 13 la 24 luni)
 • grupa mică (copii de la 3 la 12 luni ).

 

Obiective generaleTipurile de serviciiTipurile de activități

a) stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
b) realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi protectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
c) promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
d) promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
e) sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.
În îndeplinirea scopului lor, creşele realizează, în principal, următoarele activităţi:
a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
b) asigură un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară, prin personalul angajat specializat şi/sau protocoale cu structuri specializate;
c) asigură supravegherea stării de sănătate şi de igienă a copiilor şi acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
d) asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;
f) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
g) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi şi sesizează instituţiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

a) servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;
b) servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
c) servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
d) servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.
Pe lângă serviciile enunțate mai sus, în creșele din Baia Mare, serviciile prestate copiilor se mai axează si pe:
1) supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acordarea primului ajutor, precum si îngrijirile medicale necesare in caz de îmbolnăvire, până la momentul preluarii copilului de sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;
2) nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare, prin doctorul specializat în nutriție, angajat al DAS Baia Mare. Acesta realizează calculația calorica a meniurilor lunare, precum și combinațiile între alimentele din meniul fiecărei zile, conform normativelor;
3) colaborarea cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si dezvoltarea unei relatii de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului;
4) consilierea si sprijinirea parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat din creșe;
5) contribuția la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai si sesizeaza institutiile abilitate in acest sens, prin personalul angajat specializat din DAS Baia Mare.
În activitatea desfăşurată în unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârste timpurii, precum şi ca metodă de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.

a) jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, jocul didactic;
b) activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi gospodăreşti;
c) activităţi de muzică şi de mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, cântece, euritmie;
d) activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;
e) activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
f) activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.