Anunț examen promovare în data de 26.06.2024, ora 09:00

Având în vedere prevederile Hotărârii 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează, în data de 26.06.2024, ora 09:00:

Anunt examen promovare.pdf