Serviciul Asistență Medicală Comunitară

Cine poate solicita acest serviciu

➣ Persoane fizice:
  • preşcolari / elevi minori prin reprezentanţii lor legali (părinţi/tutori legali);
  • elevi majori / studenţi / masteranzi din instituţii de învăţământ de pe raza municipiului Baia Mare.

➣ Instituţii publice:
  • instituţii de învăţământ de pe raza municipiului Baia Mare;
  • Direcţia de Tineret şi Sport Maramureş;
  • Inspectoratul Şcolar Judetean Maramureş;
  • Direcţia de Sănătate Publică Maramureş etc

Pașii ce trebuie urmați

➣ Persoane fizice:
  • Semnarea acordului dintre Directia de Asistentă Socială Baia Mare şi părinte, în cazul preşcolarilor şi al elevilor minori, pentru acordare de servicii medicale pe perioada in care copilul se află în unitatea de învatamant;
  • Semnarea protocolului de colaborare între Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare şi instituţiile de învăţământ de pe raza municipiului Baia Mare pentru organizarea si functionarea activitatilor din domeniul medical.

➣ Instituţii publice:
  • Instituţiile mai sus menţionate depun o cerere adresată Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare, specificând tipul de serviciu medical solicitat, locul şi perioada de desfăşurare;
  • După analizarea cererii, se va pune la dispoziţie personal medical calificat care să asigure serviciile solicitate;
  • Termenul de soluţionare pentru serviciile medicale şcolare acordate va fi stabilit in funcţie de tipul serviciului solicitat, între 24 si 48 de ore de la data inregistrării cererii.

Acte necesare

➣ Persoane fizice:
  • Solicitare scrisă.
➣ Instituţii publice:
  • Graficul cu planificarea examenelor, concursurilor/competiţiilor sportive, precum şi perioada de desfăşurare a taberelor şcolare pentru care se solicită asistenţa medicală.

Unde se depun actele

Solicitarea pentru acordarea serviciilor de asistenţă medicală se depune la Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare, cu sediul pe str. Dacia nr. 1

Program preluare/eliberare acte

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 16:00

08:00 - 17:00

08:00 - 15:00

 

Pentru mai multe informații contactați:

 

Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare

Adresa: str. Dacia nr. 1

Telefon: 0262 211 949

 

Serviciul Sănătate

Adresa: str. Ioan Slavici 1B (în incinta Centrului Social Multifuncţional Rivulus Pueris)

Telefon: 0262 424 143

 

 

Vezi lista cabinetelor școlare