Compartiment Investiţii

Compartiment Investiţii
a) asigura necesarul de resurse materiale pentru buna funcţionare a activităţii curente a Direcţiei de “Asistenta Socială “;
b) întocmeşte referate de necesitate pentru achiziţionarea bunurilor şi asigurarea serviciilor necesare bunei funcţionări a activităţii Direcţiei de Asistenta Socială;
c) urmăreşte lucrările de reparaţii, recompartimentări, modernizări, precum şi orice lucrări executate de terţe persoane pentru Direcţiei de Asistenta Socială;
d) eliberează bunuri în conformitate cu dispoziţiile legii privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
e) asigură dotarea şi echiparea imobilelor cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor, în concordanţă cu prevederile legale privind avizele de funcţionare necesare pentru fiecare imobil;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit legilor în vigoare, deciziilor directorului general şi care să servească bunei desfăşurări a Direcţiei de “Asistenta Socială “