Rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului de Asistent medical fizioterapie – Birou Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

 Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului de ocupare a postului contractual vacant de execuție de Asistent medical fizioterapie – Birou Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

Rezultate finale concurs.pdf