DAS organizează concurs: Medic specialist medicină generală/Medicină de familie

Având în vedere prevederile Ordinului M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,

Direcţia de Asistenţă Socială Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a urmatorului post vacant:

Anunt concurs post medic specialist CMS.pdf

Atributii prevazute in fisa postului.pdf

Formular de inscriere.pdf

Tematica si bibliografia medic specialist Medicina de Familie.pdf